38U 系列

进阶功能 USB 3.1 工业相机

分辨率高达24.5MP,38U 系列工业相机为生产线和工厂自动化领域等高性能应用需求提供高分辨率和卓越的影像质量。38U系列相机将USB卓越的数据传输速率与进阶功能集相结合,包括外部触发控制、进阶读取功能以及图像和色彩处理。

38U 系列
产品代码 百万画素 分辨率 每秒帧数 规格 传感器规格 黑白/彩色 传感器类型 快门 触发器 输入/输出
DMK 38UX255 DMK 38UX255 8.8 MP 4,096×2,160 42 1 " IMX255 CMOS Pregius 全局
DMK 38UX267 DMK 38UX267 8.8 MP 4,096×2,160 35 1 " IMX267 CMOS Pregius 全局
DMK 38UX253 DMK 38UX253 12.3 MP 4,096×3,000 30 1.1 " IMX253 CMOS Pregius 全局
DMK 38UX304 DMK 38UX304 12.3 MP 4,096×3,000 26 1.1 " IMX304 CMOS Pregius 全局
DMK 38UX542 DMK 38UX542 16.1 MP 5,320×3,032 23 1.1 " IMX542 CMOS Pregius S 全局
DMK 38UX541 DMK 38UX541 20.3 MP 4,504×4,504 18 1.1 " IMX541 CMOS Pregius S 全局
DMK 38UX540 DMK 38UX540 24.5 MP 5,320×4,600 15 1.2 " IMX540 CMOS Pregius S 全局
DFK 38UX255 DFK 38UX255 8.8 MP 4,096×2,160 42 1 " IMX255 CMOS Pregius 全局
DFK 38UX267 DFK 38UX267 8.8 MP 4,096×2,160 35 1 " IMX267 CMOS Pregius 全局
DFK 38UX253 DFK 38UX253 12.3 MP 4,096×3,000 30 1.1 " IMX253 CMOS Pregius 全局
DFK 38UX304 DFK 38UX304 12.3 MP 4,096×3,000 26 1.1 " IMX304 CMOS Pregius 全局
DFK 38UX542 DFK 38UX542 16.1 MP 5,320×3,032 23 1.1 " IMX542 CMOS Pregius S 全局
DFK 38UX541 DFK 38UX541 20.3 MP 4,504×4,504 18 1.1 " IMX541 CMOS Pregius S 全局
DFK 38UX540 DFK 38UX540 24.5 MP 5,320×4,600 15 1.2 " IMX540 CMOS Pregius S 全局

依实际情形调整更动