36C 系列

FPD-Link III 板机模块 (传输线长度最长15米)。

对于传感器与处理器之间距离有延长需要的嵌入式视觉应用,搭配传输线长度达 15 米的 FPD-Link III 相机提供可靠的解决方案。 板级模块具备扩充的触发及 I/O 功能,适用于汽车、物联网及计算机视觉应用中的单相机和多相机应用。

36C 系列
产品代码 百万画素 分辨率 每秒帧数 规格 传感器规格 黑白/彩色 传感器类型 快门 触发器
DMM 36CX297-ML DMM 36CX297-ML 0.4 MP 720×540 120 1/2.9 " IMX297 CMOS Pregius 全局
DMM 36CX296-ML DMM 36CX296-ML 1.6 MP 1,440×1,080 60 1/2.9 " IMX296 CMOS Pregius 全局
DMM 36CX290-ML DMM 36CX290-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX290 CMOS STARVIS 卷帘
DMM 36CR0234-ML DMM 36CR0234-ML 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS CMOS 全局
DMM 36CX335-ML DMM 36CX335-ML 5 MP 2,592×1,944 30 1/2.8 " IMX335 CMOS STARVIS 卷帘
DMM 36CX415-ML DMM 36CX415-ML 8.3 MP 3,840×2,160 30 1/2.8 " IMX415 CMOS STARVIS 卷帘
DFM 36CX297-ML DFM 36CX297-ML 0.4 MP 720×540 120 1/2.9 " IMX297 CMOS Pregius 全局
DFM 36CX296-ML DFM 36CX296-ML 1.6 MP 1,440×1,080 60 1/2.9 " IMX296 CMOS Pregius 全局
DFM 36CX290-ML DFM 36CX290-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX290 CMOS STARVIS 卷帘
DFM 36CX462-ML DFM 36CX462-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX462 CMOS STARVIS 卷帘
DFM 36CR0234-ML DFM 36CR0234-ML 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS CMOS 全局
DFM 36CX390-ML DFM 36CX390-ML 2.3 MP 1,920×1,200 50 1/2.6 " IMX390 CMOS 卷帘
DFM 36CX335-ML DFM 36CX335-ML 5 MP 2,592×1,944 30 1/2.8 " IMX335 CMOS STARVIS 卷帘
DFM 36CX415-ML DFM 36CX415-ML 8.3 MP 3,840×2,160 30 1/2.8 " IMX415 CMOS STARVIS 卷帘

依实际情形调整更动

功能

  • CMOS 传感器: CMOS (Global), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global), CMOS (Rolling)
  • 分辨率: 0.4 MP - 8.3 MP
  • 帧速率: 30 FPS - 120 FPS
  • 接口: : 接口
  • **触发器和 I/O: **: 可用性
  • OEM相机: 客户项目的OEM应用和联合品牌
  • 软件: The Imaging Source 创作并支持适用于 Windows 和 Linux 的设备驱动程序、软件开发工具包 (SDK)、终端用户软件、编程示例、扩充和工具。
  • 保固: 3年保固及持续性支持服务。