36C 系列

FPD-Link III 板機模組 (傳輸線長度最長15公尺)。

FPD-Link III 板模組適用於汽車、物聯網和計算機視覺應用中的單相機和多相機應用。

36C 系列
產品代碼 百萬畫素 解析度 每秒幀數 規格 感測器規格 黑白/彩色 感測器類型 快門 觸發器 輸入/輸出
DMM 36CX297-ML DMM 36CX297-ML 0.4 MP 720×540 120 1/2.9 " IMX297 CMOS Pregius 全局
DMM 36CX296-ML DMM 36CX296-ML 1.6 MP 1,440×1,080 60 1/2.9 " IMX296 CMOS Pregius 全局
DMM 36CX290-ML DMM 36CX290-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX290 CMOS STARVIS 捲簾
DMM 36CR0234-ML DMM 36CR0234-ML 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS CMOS 全局
DMM 36CX335-ML DMM 36CX335-ML 5 MP 2,592×1,944 30 1/2.8 " IMX335 CMOS STARVIS 捲簾
DMM 36CX415-ML DMM 36CX415-ML 8.3 MP 3,840×2,160 30 1/2.8 " IMX415 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36CX297-ML DFM 36CX297-ML 0.4 MP 720×540 120 1/2.9 " IMX297 CMOS Pregius 全局
DFM 36CX296-ML DFM 36CX296-ML 1.6 MP 1,440×1,080 60 1/2.9 " IMX296 CMOS Pregius 全局
DFM 36CX290-ML DFM 36CX290-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX290 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36CX462-ML DFM 36CX462-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX462 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36CR0234-ML DFM 36CR0234-ML 2.3 MP 1,920×1,200 100 1/2.6 " AR0234CS CMOS 全局
DFM 36CX390-ML DFM 36CX390-ML 2.3 MP 1,920×1,200 50 1/2.6 " IMX390 CMOS 捲簾
DFM 36CX335-ML DFM 36CX335-ML 5 MP 2,592×1,944 30 1/2.8 " IMX335 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36CX415-ML DFM 36CX415-ML 8.3 MP 3,840×2,160 30 1/2.8 " IMX415 CMOS STARVIS 捲簾

依實際情形調整更動