38U 系列

進階功能 USB 3.1 工業相機

解析度高達24.5MP,38U 系列工業相機為生產線和工廠自動化領域等高性能應用需求提供高解析度和卓越的影像品質。38U 系列相機將 USB 卓越的數據傳輸速率與進階功能集相結合,包括外部觸發控制、進階讀取功能以及圖像和色彩處理。

38U 系列
產品代碼 百萬畫素 解析度 每秒幀數 規格 感測器規格 黑白/彩色 感測器類型 快門 觸發器 輸入/輸出
DMK 38UX255 DMK 38UX255 8.8 MP 4,096×2,160 42 1 " IMX255 CMOS Pregius 全局 *
DMK 38UX267 DMK 38UX267 8.8 MP 4,096×2,160 35 1 " IMX267 CMOS Pregius 全局
DMK 38UX253 DMK 38UX253 12.3 MP 4,096×3,000 30 1.1 " IMX253 CMOS Pregius 全局 *
DMK 38UX304 DMK 38UX304 12.3 MP 4,096×3,000 26 1.1 " IMX304 CMOS Pregius 全局
DMK 38UX542 DMK 38UX542 16.1 MP 5,320×3,032 23 1.1 " IMX542 CMOS Pregius S 全局
DMK 38UX541 DMK 38UX541 20.3 MP 4,504×4,504 18 1.1 " IMX541 CMOS Pregius S 全局
DMK 38UX540 DMK 38UX540 24.5 MP 5,320×4,600 15 1.2 " IMX540 CMOS Pregius S 全局
DFK 38UX255 DFK 38UX255 8.8 MP 4,096×2,160 42 1 " IMX255 CMOS Pregius 全局 *
DFK 38UX267 DFK 38UX267 8.8 MP 4,096×2,160 35 1 " IMX267 CMOS Pregius 全局
DFK 38UX253 DFK 38UX253 12.3 MP 4,096×3,000 30 1.1 " IMX253 CMOS Pregius 全局 *
DFK 38UX304 DFK 38UX304 12.3 MP 4,096×3,000 26 1.1 " IMX304 CMOS Pregius 全局
DFK 38UX542 DFK 38UX542 16.1 MP 5,320×3,032 23 1.1 " IMX542 CMOS Pregius S 全局
DFK 38UX541 DFK 38UX541 20.3 MP 4,504×4,504 18 1.1 " IMX541 CMOS Pregius S 全局
DFK 38UX540 DFK 38UX540 24.5 MP 5,320×4,600 15 1.2 " IMX540 CMOS Pregius S 全局

* 可能有最低訂購量限制,請聯繫我們以獲取更多資訊。

依實際情形調整更動

功能

  • CMOS 感測器: CMOS Pregius (Global), CMOS Pregius S (Global)
  • 解析度: 8.8 MP - 24.5 MP
  • 幀速率: 15 FPS - 42 FPS
  • 介面: : 介面
  • **觸發器和 I/O: ** : 可用性
  • OEM相機: 客戶專案的OEM應用和聯合品牌
  • 軟體: The Imaging Source創作並支援適用於 Windows 和 Linux 的設備驅動程式、軟體開發套件(SDK)、終端使用者軟體、程式設計範例、擴充和工具。
  • 保固 3年保固及持續性支援服務