36A 系列

用於 NVIDIA 開發者套件的15針介面 MIPI® CSI-2 模組

MIPI CSI-2 相機模組,以 NVIDIA 開發者工具包來進行快速嵌入式原型開發。

36A 系列
產品代碼 百萬畫素 解析度 每秒幀數 規格 感測器規格 黑白/彩色 感測器類型 快門 觸發器 輸入/輸出
DMM 36AX297-ML DMM 36AX297-ML 0.4 MP 720×540 120 1/2.9 " IMX297 CMOS Pregius 全局
DMM 36AX296-ML DMM 36AX296-ML 1.6 MP 1,440×1,080 60 1/2.9 " IMX296 CMOS Pregius 全局
DMM 36AX290-ML DMM 36AX290-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX290 CMOS STARVIS 捲簾
DMM 36AR0234-ML DMM 36AR0234-ML 2.3 MP 1,920×1,200 60 1/2.6 " AR0234CS CMOS 全局
DMM 36AX335-ML DMM 36AX335-ML 5 MP 2,592×1,944 30 1/2.8 " IMX335 CMOS STARVIS 捲簾
DMM 36AX415-ML DMM 36AX415-ML 8.3 MP 3,840×2,160 50 1/2.8 " IMX415 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36AX297-ML DFM 36AX297-ML 0.4 MP 720×540 120 1/2.9 " IMX297 CMOS Pregius 全局
DFM 36AX296-ML DFM 36AX296-ML 1.6 MP 1,440×1,080 60 1/2.9 " IMX296 CMOS Pregius 全局
DFM 36AX290-ML DFM 36AX290-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX290 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36AX462-ML DFM 36AX462-ML 2.1 MP 1,920×1,080 60 1/2.8 " IMX462 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36AR0234-ML DFM 36AR0234-ML 2.3 MP 1,920×1,200 60 1/2.6 " AR0234CS CMOS 全局
DFM 36AX390-ML DFM 36AX390-ML 2.3 MP 1,920×1,200 25 1/2.6 " IMX390 CMOS 捲簾
DFM 36AX335-ML DFM 36AX335-ML 5 MP 2,592×1,944 30 1/2.8 " IMX335 CMOS STARVIS 捲簾
DFM 36AX415-ML DFM 36AX415-ML 8.3 MP 3,840×2,160 50 1/2.8 " IMX415 CMOS STARVIS 捲簾

依實際情形調整更動